Sáng 14/10/2021: Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 14/10/2021: Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/10/2021 11:19:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/10/2021 11:23:30 SA

Toàn cảnh phiên bế mạc

Dung lượng: 948,96kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/10/2021 11:23:30 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 734,54kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/10/2021 11:23:30 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 831,21kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/10/2021 11:23:30 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 730,50kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/10/2021 11:23:30 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 804,70kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/10/2021 11:23:30 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 782,91kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất