Sáng 14/10/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.


Tên album
Sáng 14/10/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/10/2021 8:29:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ngày tạo: 14/10/2021 08:32:32 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 743,22kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ngày tạo: 14/10/2021 08:32:32 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình.

Dung lượng: 783,31kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ngày tạo: 14/10/2021 08:32:32 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình.

Dung lượng: 989,89kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ngày tạo: 14/10/2021 08:32:32 SA

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp

Dung lượng: 876,78kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ngày tạo: 14/10/2021 08:32:32 SA

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp

Dung lượng: 816,16kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ngày tạo: 14/10/2021 09:47:18 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp.

Dung lượng: 771,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất