Chiều 13/10/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.


Tên album
Chiều 13/10/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/10/2021 4:50:40 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.

Ngày tạo: 13/10/2021 04:53:38 CH

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp

Dung lượng: 411,66kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.

Ngày tạo: 13/10/2021 04:53:38 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 437,15kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.

Ngày tạo: 13/10/2021 04:53:38 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 347,92kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.

Ngày tạo: 13/10/2021 04:53:38 CH

Toàn cảnh Phiên họp

Dung lượng: 485,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.

Ngày tạo: 13/10/2021 04:53:38 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình.

Dung lượng: 406,49kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.

Ngày tạo: 13/10/2021 04:53:38 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 377,50kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất