Sáng 12/10/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022...


Tên album
Sáng 12/10/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022...
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/10/2021 8:23:27 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Ngày tạo: 12/10/2021 08:35:11 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 736,66kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Ngày tạo: 12/10/2021 08:40:52 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 807,16kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Ngày tạo: 12/10/2021 08:40:52 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 942,00kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Ngày tạo: 12/10/2021 08:40:52 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày các báo cáo (tóm tắt) về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Dung lượng: 772,52kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Ngày tạo: 12/10/2021 08:40:52 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 946,55kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Ngày tạo: 12/10/2021 08:40:52 SA

Các đại biểu tham dự phiên họp

Dung lượng: 817,72kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất