Sáng 11/10/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về: (1) việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020...


Tên album
Sáng 11/10/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về: (1) việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020...
Nội dung mô tả
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về: (1) việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020; (2) 02 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Ngày tạo
11/10/2021 10:45:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về: việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 2020; 02 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân

Ngày tạo: 11/10/2021 10:56:41 SA

Toàn cảnh phiên thảo luận

Dung lượng: 920,39kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về: việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 2020; 02 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân

Ngày tạo: 11/10/2021 10:58:27 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 803,07kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về: việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 2020; 02 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân

Ngày tạo: 11/10/2021 10:58:27 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 631,96kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về: việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 2020; 02 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân

Ngày tạo: 11/10/2021 10:58:27 SA

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày các báo cáo

Dung lượng: 744,67kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về: việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 2020; 02 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân

Ngày tạo: 11/10/2021 10:58:27 SA

Toàn cảnh phiên thảo luận

Dung lượng: 975,78kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về: việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 2020; 02 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân

Ngày tạo: 11/10/2021 11:04:31 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày các báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 813,16kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất