Chiều 22/9/2021: Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 22/9/2021: Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/09/2021 4:59:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 22/09/2021 05:01:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 834,63kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 22/09/2021 05:01:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 784,31kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 22/09/2021 05:01:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 735,95kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 22/09/2021 05:01:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 775,15kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 22/09/2021 05:01:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 765,83kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 22/09/2021 05:01:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 805,34kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất