Chiều 22/9/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021


Tên album
Chiều 22/9/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/09/2021 4:03:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 22/09/2021 04:04:59 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 707,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 22/09/2021 04:16:59 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 873,95kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 22/09/2021 04:16:59 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 945,45kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 22/09/2021 04:16:59 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp.

Dung lượng: 797,24kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 22/09/2021 04:16:59 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo, làm rõ một số vấn đề tại phiên họp.

Dung lượng: 757,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 22/09/2021 04:16:59 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến tại phiên họp.

Dung lượng: 788,22kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất