Chiều 22/9/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh


Tên album
Chiều 22/9/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/09/2021 2:50:12 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ngày tạo: 22/09/2021 02:50:48 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình.

Dung lượng: 760,59kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ngày tạo: 22/09/2021 02:52:38 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 838,38kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ngày tạo: 22/09/2021 02:52:38 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 983,08kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ngày tạo: 22/09/2021 02:52:38 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 792,85kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ngày tạo: 22/09/2021 02:52:38 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết

Dung lượng: 928,15kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ngày tạo: 22/09/2021 02:52:38 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 944,63kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất