Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu


Tên album
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/09/2021 10:35:52 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:43:34 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chứng kiến lễ bàn giao vaccine, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu.

Dung lượng: 1.022,18kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:43:34 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chứng kiến lễ bàn giao tiền ủng hộ TP Hồ Chí Minh và Quỹ Phòng, chống Covid-19.

Dung lượng: 842,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:43:34 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu tại lễ bàn giao vaccine, vật tư y tế và kinh phí phòng, chống Covid-19.

Dung lượng: 974,04kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:43:34 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu tại lễ bàn giao vaccine, vật tư y tế và kinh phí phòng, chống Covid-19.

Dung lượng: 840,95kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:43:34 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự lễ bàn giao vaccine, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu.

Dung lượng: 833,29kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:43:34 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự lễ bàn giao vaccine, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu.

Dung lượng: 882,25kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất