Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu Âu


Tên album
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu Âu
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/09/2021 10:30:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:32:24 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Dung lượng: 797,41kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:32:24 SA

Chuyên cơ đưa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam về đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Dung lượng: 653,35kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:32:24 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Dung lượng: 685,68kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:32:24 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Dung lượng: 729,41kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:32:24 SA

Các đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Dung lượng: 739,43kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu Âu

Ngày tạo: 13/09/2021 10:32:24 SA

Các đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Dung lượng: 792,19kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất