Chiều 18/8: Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV


Tên album
Chiều 18/8: Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2021 5:42:58 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 18/8: Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV.

Ngày tạo: 18/08/2021 05:45:06 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 807,50kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV.

Ngày tạo: 18/08/2021 05:45:07 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 896,64kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV.

Ngày tạo: 18/08/2021 05:45:07 CH

Toàn cảnh Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV.

Dung lượng: 828,83kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV.

Ngày tạo: 18/08/2021 05:45:07 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 700,82kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV.

Ngày tạo: 18/08/2021 05:45:07 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 711,62kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV.

Ngày tạo: 18/08/2021 05:45:07 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 755,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất