Chiều 18/8: UBTVQH xem xét thành lập, giải thể cơ quan ĐTHS Quân khu và tương đương, cơ quan ĐTHS khu vực QĐND; bãi bỏ Nghị quyết một số điều của các Nghị quyết về thành lập, giải thế các cơ quan này


Tên album
Chiều 18/8: UBTVQH xem xét thành lập, giải thể cơ quan ĐTHS Quân khu và tương đương, cơ quan ĐTHS khu vực QĐND; bãi bỏ Nghị quyết một số điều của các Nghị quyết về thành lập, giải thế các cơ quan này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2021 5:34:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét thành lập, giải thể cơ quan ĐTHS Quân khu và tương đương, cơ quan ĐTHS khu vực QĐND; bãi bỏ Nghị quyết một số điều của các Nghị quyết về thành lập, giải thế các cơ quan này

Ngày tạo: 18/08/2021 05:41:29 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình của Chính phủ.

Dung lượng: 614,35kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét thành lập, giải thể cơ quan ĐTHS Quân khu và tương đương, cơ quan ĐTHS khu vực QĐND; bãi bỏ Nghị quyết một số điều của các Nghị quyết về thành lập, giải thế các cơ quan này

Ngày tạo: 18/08/2021 05:41:29 CH

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh trình bày tờ trình tại phiên họp.

Dung lượng: 778,73kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét thành lập, giải thể cơ quan ĐTHS Quân khu và tương đương, cơ quan ĐTHS khu vực QĐND; bãi bỏ Nghị quyết một số điều của các Nghị quyết về thành lập, giải thế các cơ quan này

Ngày tạo: 18/08/2021 05:41:29 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 814,99kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét thành lập, giải thể cơ quan ĐTHS Quân khu và tương đương, cơ quan ĐTHS khu vực QĐND; bãi bỏ Nghị quyết một số điều của các Nghị quyết về thành lập, giải thế các cơ quan này

Ngày tạo: 18/08/2021 05:41:29 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 904,46kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét thành lập, giải thể cơ quan ĐTHS Quân khu và tương đương, cơ quan ĐTHS khu vực QĐND; bãi bỏ Nghị quyết một số điều của các Nghị quyết về thành lập, giải thế các cơ quan này

Ngày tạo: 18/08/2021 05:41:29 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 949,21kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét thành lập, giải thể cơ quan ĐTHS Quân khu và tương đương, cơ quan ĐTHS khu vực QĐND; bãi bỏ Nghị quyết một số điều của các Nghị quyết về thành lập, giải thế các cơ quan này

Ngày tạo: 18/08/2021 05:41:29 CH

Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết.

Dung lượng: 921,09kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất