Chiều 18/8: UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội


Tên album
Chiều 18/8: UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2021 4:06:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hộ

Ngày tạo: 18/08/2021 04:42:37 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 754,26kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2021 04:42:37 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 649,42kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2021 04:42:37 CH

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình tại phiên họp.

Dung lượng: 756,09kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2021 04:42:37 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 791,01kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2021 04:42:37 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 810,88kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2021 04:42:37 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 906,13kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất