Chiều 18/8: UBTVQH xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021).


Tên album
Chiều 18/8: UBTVQH xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2021 3:19:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021).

Ngày tạo: 18/08/2021 03:24:18 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 593,46kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021).

Ngày tạo: 18/08/2021 03:24:18 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 909,90kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021).

Ngày tạo: 18/08/2021 03:24:18 CH

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày báo cáo tại phiên họp.

Dung lượng: 762,18kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021).

Ngày tạo: 18/08/2021 03:24:18 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 929,72kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021).

Ngày tạo: 18/08/2021 03:24:18 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 724,03kB

Tải ảnh gốc

Chiều 18/8: UBTVQH xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021).

Ngày tạo: 18/08/2021 03:24:18 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 940,05kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất