Sáng 28/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao


Tên album
Sáng 28/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/07/2021 8:56:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày tạo: 28/07/2021 08:59:52 SA

Toàn cảnh phiên làm việc.

Dung lượng: 4,77MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày tạo: 28/07/2021 08:59:52 SA

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,61MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày tạo: 28/07/2021 08:59:52 SA

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,58MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày tạo: 28/07/2021 08:59:52 SA

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày tạo: 28/07/2021 08:59:52 SA

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày tạo: 28/07/2021 08:59:52 SA

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,59MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất