Sáng 28/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử


Tên album
Sáng 28/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/07/2021 8:45:52 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử

Ngày tạo: 28/07/2021 08:50:29 SA

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên biểu quyết.

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử

Ngày tạo: 28/07/2021 08:50:29 SA

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk biểu quyết

Dung lượng: 2,89MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Ngày tạo: 28/07/2021 08:53:52 SA

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình biểu quyết

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Ngày tạo: 28/07/2021 08:53:52 SA

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị biểu quyết.

Dung lượng: 3,22MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Ngày tạo: 28/07/2021 08:53:52 SA

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết.

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Ngày tạo: 28/07/2021 11:20:26 SA

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang biểu quyết.

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất