Chiều 27/7, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022


Tên album
Chiều 27/7, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/07/2021 5:34:19 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 27/07/2021 08:53:46 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 27/07/2021 08:53:46 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 27/07/2021 08:53:46 CH

Quốc hội biểu quyết điện tử.

Dung lượng: 3,81MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 27/07/2021 08:53:46 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên làm việc.

Dung lượng: 3,84MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 27/07/2021 08:53:46 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

Dung lượng: 4,72MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 27/07/2021 09:25:48 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh tham gia biểu quyết.

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất