Chiều 27/7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021


Tên album
Chiều 27/7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/07/2021 5:34:03 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ngày tạo: 27/07/2021 08:59:08 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trong phiên làm việc.

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ngày tạo: 27/07/2021 08:59:08 CH

Toàn cảnh phiên làm việc.

Dung lượng: 3,76MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ngày tạo: 27/07/2021 08:59:08 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên làm việc.

Dung lượng: 4,44MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ngày tạo: 27/07/2021 09:28:09 CH

Các đại biểu của đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương biểu quyết thông qua Nghị quyết

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ngày tạo: 27/07/2021 09:28:09 CH

Các đại biểu của đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế biểu quyết thông qua Nghị quyết

Dung lượng: 2,59MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ngày tạo: 27/07/2021 09:28:09 CH

Các đại biểu của đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn biểu quyết thông qua Nghị quyết

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất