Chiều 27/7, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025


Tên album
Chiều 27/7, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/07/2021 2:47:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 03:02:34 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên làm việc.

Dung lượng: 4,10MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 03:06:24 CH

Đại biểu Đoàn Thị Lê An - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 03:06:24 CH

Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 03:06:24 CH

Đại biểu Dương Minh Ánh - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,74MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 03:06:24 CH

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 03:06:24 CH

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Long An thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất