Sáng 27/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025


Tên album
Sáng 27/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/07/2021 11:04:31 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 11:06:45 SA

Đại biểu Lưu Bá Mạc - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,94MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 11:06:45 SA

Đại biểu Mai Văn Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,58MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 11:06:45 SA

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 11:06:45 SA

Đại biểu Nguyễn Văn Thi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 11:06:45 SA

Đại biểu Trần Thị Thanh Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 27/07/2021 11:06:45 SA

Đại biểu Trần Văn Tiến - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 3,15MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất