Sáng 27/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.


Tên album
Sáng 27/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/07/2021 9:01:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 27/07/2021 09:29:23 SA

Các đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc.

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 27/07/2021 09:29:23 SA

Các đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc.

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 27/07/2021 09:29:23 SA

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 3,97MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 27/07/2021 09:29:23 SA

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 4,14MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 27/07/2021 09:29:23 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên làm việc.

Dung lượng: 4,07MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 27/07/2021 09:29:23 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên làm việc.

Dung lượng: 4,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất