Sáng 27/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ


Tên album
Sáng 27/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/07/2021 8:55:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Ngày tạo: 27/07/2021 09:07:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 2,50MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Ngày tạo: 27/07/2021 09:07:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 2,38MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Ngày tạo: 27/07/2021 09:07:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 4,47MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Ngày tạo: 27/07/2021 09:07:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 4,70MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Ngày tạo: 27/07/2021 09:07:00 SA

Quốc hội trong phiên làm việc sáng ngày 27/7.

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Ngày tạo: 27/07/2021 09:07:00 SA

Quốc hội trong phiên làm việc sáng ngày 27/7.

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất