Chiều 26/7, Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao


Tên album
Chiều 26/7, Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/07/2021 5:07:00 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 05:15:12 CH

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 05:15:12 CH

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 2,53MB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 05:15:12 CH

Các vị đại biểu Quốc hôi tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 3,06MB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 05:15:12 CH

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 05:15:12 CH

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 4,08MB

Tải ảnh gốc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 05:15:12 CH

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 4,75MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất