Chiều 26/7, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao


Tên album
Chiều 26/7, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/07/2021 3:50:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 03:51:18 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An biểu quyết.

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 03:56:02 CH

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 03:56:02 CH

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 03:56:02 CH

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 03:56:02 CH

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày tạo: 26/07/2021 03:56:02 CH

Các vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,92MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất