Chiều 26/7, Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Tên album
Chiều 26/7, Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/07/2021 3:09:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 03:11:24 CH

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Lễ Tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 03:16:35 CH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Lễ Tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 03:16:35 CH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 4,88MB

Tải ảnh gốc

Lễ Tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 03:16:35 CH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 5,06MB

Tải ảnh gốc

Lễ Tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 03:16:35 CH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 4,59MB

Tải ảnh gốc

Lễ Tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 03:16:35 CH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 2,95MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất