Sáng 26/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020


Tên album
Sáng 26/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/07/2021 10:49:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 26/07/2021 11:01:03 SA

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 26/07/2021 11:01:03 SA

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dung lượng: 3,42MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 26/07/2021 11:01:03 SA

Đại biểu Hoàng Văn Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 26/07/2021 11:01:03 SA

Đại biểu Hoàng Văn Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 26/07/2021 11:01:03 SA

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 2,52MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 26/07/2021 11:01:03 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên làm việc.

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất