Sáng 26/7, Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Tên album
Sáng 26/7, Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/07/2021 9:16:27 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 09:21:26 SA

Toàn cảnh lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Dung lượng: 2,79MB

Tải ảnh gốc

Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 09:21:26 SA

Toàn cảnh lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 09:21:26 SA

Toàn cảnh lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 09:21:26 SA

Hình ảnh Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 09:21:26 SA

Hình ảnh Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 09:21:26 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Dung lượng: 3,00MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất