Sáng 26/7, Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Tên album
Sáng 26/7, Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/07/2021 8:32:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 08:34:04 SA

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Dung lượng: 2,58MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 08:34:04 SA

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 08:34:04 SA

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 08:34:04 SA

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 08:34:04 SA

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày tạo: 26/07/2021 08:34:04 SA

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất