Chiều 25/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.


Tên album
Chiều 25/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/07/2021 5:21:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Ngày tạo: 25/07/2021 05:29:26 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Dung lượng: 2,52MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Ngày tạo: 25/07/2021 05:29:26 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Ngày tạo: 25/07/2021 05:29:26 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình bấm nút biểu quyết.

Dung lượng: 3,94MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Ngày tạo: 25/07/2021 05:29:26 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc bấm nút biểu quyết.

Dung lượng: 3,67MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Ngày tạo: 25/07/2021 05:29:26 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk bấm nút biểu quyết.

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Ngày tạo: 25/07/2021 05:29:26 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ ​bấm nút biểu quyết

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất