Chiều 25/7, Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Ngân sách Nhà nước


Tên album
Chiều 25/7, Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Ngân sách Nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/07/2021 12:42:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 03:54:26 CH

Đại biểu Đồng Ngọc Ba - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định thảo luận tại nghị trường

Dung lượng: 4,63MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 03:54:26 CH

Đại biểu Đồng Ngọc Ba - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định thảo luận tại nghị trường.

Dung lượng: 4,65MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 04:13:36 CH

Đại biểu Đồng Ngọc Ba - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 04:13:36 CH

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 2,78MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 04:13:36 CH

Đại biểu Nguyễn Hải Dũng - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 04:13:36 CH

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất