Sáng 25/7, Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển Knh tế - Xã hội, Ngân sách Nhà nước


Tên album
Sáng 25/7, Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển Knh tế - Xã hội, Ngân sách Nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/07/2021 9:10:35 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 09:13:48 SA

Các đại biểu Quốc hội dự phiên thảo luận tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 4,51MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 09:13:48 SA

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 4,47MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 09:13:48 SA

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 4,52MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 09:13:48 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 3,81MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 09:13:48 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 3,89MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 25/07/2021 09:13:48 SA

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 4,38MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất