Chiều 24/7, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020


Tên album
Chiều 24/7, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2021 5:39:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 24/07/2021 05:45:37 CH

Đại biểu Lê Minh Nam - Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 2,78MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 24/07/2021 05:45:37 CH

Đại biểu Nguyễn Hải Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 24/07/2021 05:45:37 CH

Đại biểu Nguyễn Hải Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 24/07/2021 05:45:37 CH

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm - Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 3,31MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 24/07/2021 05:45:37 CH

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 2,95MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày tạo: 24/07/2021 05:45:37 CH

Toàn cảnh buổi thảo luận ở tổ 20 gồm các đại biểu Quốc hội công tác ở Trung ương thuộc các Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long.

Dung lượng: 2,92MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất