Chiều 24/7, Quốc hội biểu quyết về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp


Tên album
Chiều 24/7, Quốc hội biểu quyết về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2021 4:39:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 04:55:26 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk bấm nút biểu quyết.

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 04:55:26 CH

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên bấm nút biểu quyết.

Dung lượng: 2,79MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 04:55:26 CH

Toàn cảnh phiên họp về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp

Dung lượng: 3,64MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 04:55:26 CH

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp.

Dung lượng: 13,41MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 04:55:26 CH

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp.

Dung lượng: 3,22MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 04:55:26 CH

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp về việc thay đổi nội dung chương trình kỳ họp.

Dung lượng: 12,91MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất