Chiều 24/7, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.


Tên album
Chiều 24/7, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2021 2:46:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới

Ngày tạo: 24/07/2021 03:01:50 CH

Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình

Dung lượng: 4,51MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới

Ngày tạo: 24/07/2021 03:01:50 CH

Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình

Dung lượng: 4,42MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới

Ngày tạo: 24/07/2021 03:01:50 CH

Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình

Dung lượng: 4,32MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới

Ngày tạo: 24/07/2021 03:01:50 CH

Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình

Dung lượng: 4,47MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới

Ngày tạo: 24/07/2021 03:03:53 CH

Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới

Ngày tạo: 24/07/2021 03:03:53 CH

Các vị đại biểu Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 2,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất