Chiều 24/7, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo, Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020


Tên album
Chiều 24/7, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo, Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2021 2:27:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội nghe Báo cáo, Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Ngày tạo: 24/07/2021 02:33:18 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo, Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Ngày tạo: 24/07/2021 02:33:18 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 5,46MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo, Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Ngày tạo: 24/07/2021 02:33:18 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 5,46MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo, Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Ngày tạo: 24/07/2021 02:33:18 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 4,70MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo, Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Ngày tạo: 24/07/2021 02:33:18 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 4,45MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo, Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Ngày tạo: 24/07/2021 02:35:32 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất