Sáng 24/7 - Hoạt động ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng


Tên album
Sáng 24/7 - Hoạt động ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2021 1:44:48 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hoạt động ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng

Ngày tạo: 24/07/2021 01:50:04 CH

Các vị đại biểu Quốc hội tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 2,77MB

Tải ảnh gốc

Hoạt động ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng

Ngày tạo: 24/07/2021 01:50:04 CH

Các vị đại biểu Quốc hội tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Hoạt động ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng

Ngày tạo: 24/07/2021 01:50:04 CH

Các vị đại biểu Quốc hội tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 2,74MB

Tải ảnh gốc

Hoạt động ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng

Ngày tạo: 24/07/2021 01:50:04 CH

Các vị đại biểu Quốc hội tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Hoạt động ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng

Ngày tạo: 24/07/2021 01:50:04 CH

Các vị đại biểu Quốc hội tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Hoạt động ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng

Ngày tạo: 24/07/2021 01:50:04 CH

Các vị đại biểu Quốc hội tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 2,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất