Sáng 24/7, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025


Tên album
Sáng 24/7, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2021 10:22:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 10:33:34 SA

Lê Tiến Châu - Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 2,84MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 10:33:34 SA

Nguyễn Mạnh Tiến - Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 3,29MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 10:33:34 SA

Toàn cảnh buổi làm việc sáng 24/7 của tổ 20 bao gồm các đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long.

Dung lượng: 2,96MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 10:44:23 SA

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng - đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 2,24MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 10:44:23 SA

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách NN năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 10:44:23 SA

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất