Sáng 24/7, Các vị đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19


Tên album
Sáng 24/7, Các vị đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2021 8:50:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các vị đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Ngày tạo: 24/07/2021 08:51:47 SA

Toàn cảnh lễ phát động

Dung lượng: 3,97MB

Tải ảnh gốc

Các vị đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Ngày tạo: 24/07/2021 08:51:47 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát động Lễ quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Dung lượng: 4,36MB

Tải ảnh gốc

Các vị đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Ngày tạo: 24/07/2021 09:05:23 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát động Lễ quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Các vị đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Ngày tạo: 24/07/2021 09:05:23 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát động Lễ quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Các vị đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Ngày tạo: 24/07/2021 09:05:23 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát động Lễ quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Dung lượng: 2,33MB

Tải ảnh gốc

Các vị đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Ngày tạo: 24/07/2021 09:05:23 SA

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Dung lượng: 2,58MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất