Sáng 24/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp


Tên album
Sáng 24/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2021 8:29:30 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 08:32:11 SA

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 3,10MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 08:32:11 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 4,50MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 08:32:11 SA

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 08:32:11 SA

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 2,42MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp

Ngày tạo: 24/07/2021 08:32:11 SA

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất