Sáng 24/7, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025


Tên album
Sáng 24/7, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2021 8:20:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội nghe Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 08:22:05 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 4,56MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 08:22:05 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 08:22:05 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 2,07MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 08:22:05 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 4,33MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 08:22:05 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 4,53MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 24/07/2021 08:34:45 SA

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 3,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất