Chiều 23/7, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025


Tên album
Chiều 23/7, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/07/2021 4:31:29 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 04:46:51 CH

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình tại phiên họp tổ 8.

Dung lượng: 3,80MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 04:46:51 CH

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại phiên họp tổ 8.

Dung lượng: 3,49MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 04:46:52 CH

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 3,09MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 04:46:52 CH

Quang cảnh phiên họp tổ 8, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình và Kon Tum.

Dung lượng: 3,92MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 04:46:52 CH

Đại biểu U Huấn - Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 3,78MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 04:49:24 CH

Đại biểu Bùi Sỹ Hoàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 4,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất