Chiều 23/7, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025


Tên album
Chiều 23/7, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/07/2021 2:33:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội nghe Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:35:41 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 3,95MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:35:41 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:35:41 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:35:41 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 3,80MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:35:41 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 4,59MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:35:41 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 4,54MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất