Sáng 23/7, Quốc hội nghe Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025


Tên album
Sáng 23/7, Quốc hội nghe Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/07/2021 2:13:47 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội nghe Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:19:16 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo.

Dung lượng: 2,38MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:19:16 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo.

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:19:16 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo.

Dung lượng: 4,48MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:19:16 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 4,24MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:19:16 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo.

Dung lượng: 4,48MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 02:19:16 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 4,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất