Sáng 23/7, Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025


Tên album
Sáng 23/7, Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/07/2021 11:23:06 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 11:24:27 SA

Đại biểu Đặng Hồng Sỹ - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 3,42MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 11:24:27 SA

Đại biểu Khương Thị Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 3,77MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 11:24:27 SA

Đại biểu Phan Thái Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 4,06MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 11:24:27 SA

Toàn cảnh phiên họp tổ 4, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Giang, Nam Định, Quảng Nam và Bình Thuận.

Dung lượng: 3,36MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 11:29:58 SA

Đại biểu Lê Minh Nam - Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 23/07/2021 11:29:58 SA

Toàn cảnh phiên họp tổ 13, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Lai Châu, Hải Dương và Thừa Thiên Huế.

Dung lượng: 3,96MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất