Sáng 23/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026


Tên album
Sáng 23/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/07/2021 8:51:23 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ngày tạo: 23/07/2021 08:56:32 SA

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Dung lượng: 3,17MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ngày tạo: 23/07/2021 08:56:32 SA

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Dung lượng: 2,43MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ngày tạo: 23/07/2021 08:56:32 SA

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Dung lượng: 3,08MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày tạo: 23/07/2021 08:56:32 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 4,63MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày tạo: 23/07/2021 08:56:32 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 2,42MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ngày tạo: 23/07/2021 08:56:32 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Dung lượng: 4,15MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất