Chiều 22/7: Quốc hội thảo luận ở Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025


Tên album
Chiều 22/7: Quốc hội thảo luận ở Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/07/2021 5:35:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

Ngày tạo: 22/07/2021 05:46:07 CH

Đại biểu Đặng Quốc Khánh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 3,90MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

Ngày tạo: 22/07/2021 05:46:07 CH

Đại biểu Dương Văn Phước - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 3,64MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

Ngày tạo: 22/07/2021 05:46:07 CH

Đại biểu Phạm Thị Hồng Yến - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 4,15MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

Ngày tạo: 22/07/2021 05:46:07 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 3,86MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

Ngày tạo: 22/07/2021 05:46:07 CH

Quang cảnh phiên họp tại Tổ 4, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Giang, Nam Định, Quảng Nam và Bình Thuận.

Dung lượng: 3,51MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

Ngày tạo: 22/07/2021 05:46:07 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thảo luận tại tổ.

Dung lượng: 3,66MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất