Sáng 22/7: Quốc hội nghe Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân gửi đến kỳ họp thứ nhất; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019


Tên album
Sáng 22/7: Quốc hội nghe Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân gửi đến kỳ họp thứ nhất; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/07/2021 8:26:50 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội nghe Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân gửi đến kỳ họp thứ nhất; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019

Ngày tạo: 22/07/2021 08:30:50 SA

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân gửi đến kỳ họp thứ nhất; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019

Ngày tạo: 22/07/2021 08:30:50 SA

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 2,79MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân gửi đến kỳ họp thứ nhất; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019

Ngày tạo: 22/07/2021 08:30:50 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 4,44MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày tạo: 22/07/2021 08:30:50 SA

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 4,99MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân gửi đến kỳ họp thứ nhất; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019

Ngày tạo: 22/07/2021 08:32:41 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 4,46MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày tạo: 22/07/2021 08:32:41 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 4,39MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất