Sáng 21/7, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022


Tên album
Sáng 21/7, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/07/2021 10:29:50 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 21/07/2021 10:30:30 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 4,67MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 21/07/2021 10:30:30 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 4,67MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 21/07/2021 10:30:30 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 21/07/2021 11:13:09 SA

Đại biểu Hoàng Đức Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 4,27MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 21/07/2021 11:13:09 SA

Đại biểu Lê Hoài Trung - Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 2,77MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Ngày tạo: 21/07/2021 11:13:09 SA

Đại biểu Lê Thanh Hoàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 4,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất