Sáng 21/7, Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước


Tên album
Sáng 21/7, Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/07/2021 8:40:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 21/07/2021 08:44:34 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 4,58MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 21/07/2021 08:44:34 SA

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 21/07/2021 08:44:34 SA

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 21/07/2021 08:44:34 SA

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,59MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 21/07/2021 08:44:34 SA

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 21/07/2021 08:44:34 SA

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất