Chiều 20/7, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 20/7, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/07/2021 6:15:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 20/07/2021 06:17:22 CH

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 20/07/2021 06:17:22 CH

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 2,81MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 20/07/2021 06:17:22 CH

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 20/07/2021 06:17:22 CH

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 20/07/2021 06:17:22 CH

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 2,86MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 20/07/2021 06:17:22 CH

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 2,83MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất